FORMER COLLEGE PRINCIPAL | SECOND COLLEGE
» ABOUT US » INTRODUCTION » FORMER COLLEGE PRINCIPAL

FORMER COLLEGE PRINCIPAL

PRINCIPAL OF SECOND COLLEGE

 

KOL. PROF. DATO’ DR. HJ. KAMARUDDIN BIN KACHAR

1971 – 1973

 

PROF. TAN SRI DATO’ SETIA DR. NAYAN BIN ARIFIN

1973 – 1977

 

PROF. DR. SHARIFUDDIN BIN HJ. ABDUL HAMID

1977 – 1984

 

 

 

EN. MAHFOOR BIN HJ. HARRON

1984 – 1990/ 1992 - 1995

 

 

PROF. DR. ABDUL MU’ATI @ ZAMRI BIN AHMAD

1991 - 1992

 

PROF. DR. KAPT. MOHD IBRAHIM BIN HJ. MOHAMED

1995 – 1999

 

 

PROF. DATO' DR. MOHD FAUZI BIN RAMLAN

1999 – 2006

 

 

PROF. MADYA DR. ABDUL RASID BIN JAMIAN

2006 – 2007

 

PROF. DR. NORMALIZA BINTI ABD RAHIM

JULY 2007

 

PROF. MADYA DR. MOHD IBRANI SHAHRIMIN ADAM ASSIM

2007 - 2013

 

PUAN ROSNA BINTI ABDUL RAMAN

2008 – 2013

 

 

PROF MADYA DR SAIDON BIN AMRI

2013-2017

 

 

 

 

 

Updated:: 12/01/2018 [noradzhan]

MEDIA SHARING

SECOND COLLEGE
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
0389467358
0389467359
C1526893036